De IJsselvallei als klimaatbuffer

13-08-2008 | Publicatie

De IJsselvallei is in beeld om op de lange termijn mogelijk meer regenwater af te voeren als gevolg van klimaatverandering. In de praktijk lukt het slechts in beperkte mate om de ruimtelijke planvorming hier op af te stemmen. Als het Rijk een optie voor vergroting van de IJsselafvoer open wil houden, is beoordeling van de plannen op hun consequenties voor een grotere IJsselafvoer noodzakelijk.

Opties openhouden voor waterafvoer IJsselvallei

Het lijkt in de praktijk slechtst in beperkte mate te lukken om de ruimtelijke planvorming af te stemmen op de onzekere ontwikkelingen die zich als gevolg van klimaatverandering kunnen voordoen. Klimaatadaptatie op de langere termijn vraagt om discussie en een kritische blik op bouwprojecten, waarbij tegelijkertijd draagvlak voor Ruimte voor de Rivierprojecten verkregen en behouden wordt. Op dit moment lijkt het tijdig willen realiseren van de Ruimte voor de Rivierprojecten mede debet te zijn aan het uitstellen van een brede discussie over de wenselijkheid op de langere termijn van bepaalde bouwprojecten in het rivierengebied. Besluitvorming over een aantal van de bouwplannen langs de IJssel vindt op korte termijn plaats. Als het Rijk de optie voor vergroting van de IJsselafvoer open wil houden, is beoordeling van de plannen op hun consequenties voor een grotere IJsselafvoer noodzakelijk.