De markt voor bedrijventerreinen

10-03-2015 | Publicatie

Bedrijventerreinen worden vaak geassocieerd met leegstand, verloedering en verrommeling. Om van dit imago af te komen, riep de Taskforce (Her)structurering Bedrijventerreinen in 2008 op om de markt van bedrijventerreinen te gaan hervormen. Deze publicatie laat zien wat er de afgelopen jaren is gebeurd: bedrijventerreinen zijn op grote schaal geherstructureerd, de overheid speelt een andere rol en kijkt met een meer zakelijke blik op bedrijventerreinen, terwijl de rol van ondernemers en vastgoedeigenaren belangrijker is geworden.

De publicatie bespreekt welke lessen we de afgelopen jaren geleerd hebben op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar bedrijventerreinen en het gevoerde overheidsbeleid. Daarnaast vat het de inzichten samen die kunnen worden meegenomen in het formuleren van nieuw beleid voor de komende jaren. Hierbij is meer aandacht voor eigenaargebruikers van bedrijfsvastgoed en investeerders noodzakelijk, dienen ‘systeemfouten’ in de markt voor bedrijventerreinen gerepareerd te worden en is het de uitdaging om publiek geld op een ‘slimmere’ manier in te zetten.

Bijdragen PBL

In het boek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van inzichten uit PBL-werk, met name uit het PBL-rapport De toekomst van bedrijventerreinen. Daarnaast hebben PBL-medewerkers een bijdrage geleverd als (co)auteur van verschillende hoofdstukken:

  • H3: Bedrijventerreinen: marktprocessen, marktinstituties en marktuitkomsten
  • H13: Werkgelegenheid op bedrijventerreinen
  • H17: Herstructurering: een maatschappelijk kader voor investeringsbeslissingen