De ruimtelijke gevolgen van demografische krimp

02-12-2008 | Publicatie

Volgens de meest recente bevolkingsprognoses van het CBS zal het inwonertal van Nederland vanaf 2035 niet meer verder stijgen en zelfs langzaam afnemen. In sommige regio’s en gemeenten is nu al sprake van een afnemende bevolking. Aangezien deze veranderingen en gevolgen zich vooral op lokaal en regionaal schaalniveau voordoen, is dit het niveau waarop de resulterende beleidsopgaven dienen te worden aangepakt. Een analyse met betrekking tot de woningmarkt, voorzieningenniveau, mobiliteit, milieu, beleidsreacties en regionale afstemming geeft een eerste aanzet hiervoor.