De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang

23-03-2010 | Publicatie

Het ministerie van Economische Zaken werkt aan de herijking van zijn economische stimuleringsprogramma’s. Het ministerie heeft hiervoor elf economisch sterke groepen van sectoren (clusters) van nationaal belang gedefinieerd: 'Food, nutrition and flowers', 'Hightechsystemen en -materialen', 'Life sciences', 'Water- en deltatechnologie', 'Transport en logistiek', 'Chemie', 'Creatieve industrie', 'Energie', 'ICT en nieuwe media', 'Zakelijke en financiële diensten' en 'Internationaal recht, vrede en veiligheid'. Aan het Planbureau voor de Leefomgeving is gevraagd de ruimtelijke spreiding van deze clusters in beeld te brengen en te onderzoeken of er trends in de ruimtelijk-economische dynamiek van deze clusters zijn te ontdekken. Met deze informatie kan het ministerie bepalen voor welke clusters een ruimtelijke insteek bij het nationale beleid voor de hand ligt, en voor welke dat minder geldt.

Deze publicatie is uitsluitend digitaal beschikbaar