De ruimtelijke structuur van de Pieken in de Delta

26-02-2010 | Publicatie

Het ministerie van Economische Zaken bereidt een nieuw ruimtelijk-economisch beleidsprogramma voor; eind 2010 loopt het huidige beleidsprogramma Pieken in de Delta af. Met dit programma wilde het ministerie de ‘pieken’ (regionaal sterke punten) van zes regio’s in Nederland versterken en uitbouwen. Belangrijke input voor het nieuwe beleid is het inzicht in de actuele ruimtelijke structuur van de ‘pieken’ op gemeentelijk schaalniveau én voor heel Nederland. Dergelijke kennis voor Nederland als geheel ontbreekt echter.Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken stelt het Planbureau voor de Leefomgeving in deze beleidsnotitie de ruimtelijke structuur centraal van de pieken op nationale schaal.

Waar tot op heden de pieken vanuit een regionaal perspectief zijn beschouwd, wordt met dit beeld voor heel Nederland duidelijk of er binnen het land één of meer ruimtelijke concentraties van de huidige pieken zijn aan te wijzen.

We concluderen dat de economische sterktes die als pieken zijn gedefinieerd, soms inderdaad in meerdere regio’s naar voren komen, en dat er sprake is van een meervoudige concentratie (bijvoorbeeld het piekenthema Logistiek). Andere pieken, zoals het thema Creatieve sector, ICT en nieuwe media, zijn veel nadrukkelijker aan één regio verbonden. Tot slot zijn sommige piekenthema’s juist erg verspreid over Nederland, waaronder het piekenthema Food & Nutrition.

De in de beleidsnotitie gemaakte kaartbeelden, met bijbehorende indicatoren, geven deze genuanceerde patronen weer voor de regio’s Noordvleugel, Zuidvleugel, Zuidwest-Nederland, Zuidoost-Nederland, Oost-Nederland en Noord-Nederland.

Deze publicatie is uitsluitend digitaal beschikbaar.