De toekomst van de Noordzee

Publicatie

De studie De toekomst van de Noordzee verkent de ruimtelijke en ecologische effecten van mogelijke ontwikkelingen op de Noordzee tussen nu en 2050 voor de natuur, energietransitie en voedselvoorziening. Het PBL gebruikt hiervoor 4 scenario’s.

Ruimtegebruik Noordzee onder druk

Er staat veel te gebeuren op de Noordzee. Nederland heeft beleid ingezet om uiterlijk in 2020 het milieu voldoende te hebben hersteld volgens Europese regels. De visserij zoekt naar manieren om genoeg te kunnen blijven vissen ondanks het dreigende verbod op de pulskorvisserij en de Brexit. En tegelijkertijd wil het kabinet de Noordzee gebruiken om met windenergie en opslag van CO2 in oude gasvelden een grote slag te slaan om de klimaatafspraken van Parijs te halen.

Dat alles heeft een grote impact op het ruimtegebruik op de Noordzee.

4 scenario’s uitgewerkt

Het doel van de studie is om antwoord te geven op de vraag: wat zijn de mogelijke ruimtelijke en ecologische gevolgen van plausibele ontwikkelingen op de Noordzee en specifiek het Nederlands Continentaal Plat, en wat betekent dat voor het beleid?

Er zijn voor deze studie 4 Noordzeescenario’s ontwikkeld:

  • 2 scenario’s zijn gebaseerd op de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO), Nederland in 2030 en 2050.

    Die scenario’s nemen het vaststaande beleid in 2015 als uitgangspunt en worden gekenmerkt door respectievelijk een lage en een hoge dynamiek van economische, technologische, klimatologische en andere ontwikkelingen. Deze scenario’s veronderstellen dat het vaststaande overheidsbeleid in de toekomst ongewijzigd wordt voortgezet.
     
  • 2 ‘duurzame’ scenario’s veronderstellen extra beleid dat kan bijdragen aan de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs en het VN-doel voor duurzame ontwikkeling van de Noordzee.

    Deze scenario’s bieden ook de mogelijkheid om te verkennen hoe invulling kan worden gegeven aan de thema’s ‘energietransitie’, ‘robuuste natuur’ en ‘toekomstbestendige voedselvoorziening’ uit de Noordzeestrategie 2030 en de Nationale Omgevingsvisie (die als tijdshorizon 2050 heeft).

Auteurs

Jan Matthijsen, Ed Dammers & Hans Elzenga

Kenmerken

Publicatietitel
De toekomst van de Noordzee
Publicatiedatum
31 januari 2018
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
2728