De vastgoedwaarde van bedrijventerreinen in kaart gebracht

11-03-2013 | Publicatie

Welke factoren bepalen de vastgoedwaarde van bedrijventerreinen? Uit onderzoek van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) blijkt dat een op hedonische prijsanalyse geïnspireerde methode - waarbij met behulp van een regressieanalyse wordt bekeken welke factoren welk deel van een prijs bepalen - op een zinvolle manier kan worden toegepast om de waarde van deze terreinen in kaart te brengen. Inzicht in de waarde van gebieden kan bedragen aan een efficiënt ruimtelijk beleid.

Welke factoren bepalen de waarde van bedrijventerreinen?

Gemengde bedrijventerreinen (zo'n 30% van alle bedrijventerreinen) worden van alle soorten bedrijventerreinen het laagste gewaardeerd. Gespecialiseerde terreinen worden significant hoger gewaardeerd. Zo hebben terreinen met logistieke functies gemiddeld een 60% hogere waarde dan gemengde bedrijventerreinen. Terreinen met vooral zakelijke en consumentendiensten hebben zelfs een 100% hogere waarde dan gemengde bedrijventerreinen. Ook hebben de aanwezigheid van een zichtlocatie vanaf de snelweg en een locatie in de Randstad een positief effect op de vastgoedwaarde van terreinen. Tot slot is de bereikbaarheid van bedrijventerreinen in belangrijke mate bepalend voor de vastgoedwaarde: terreinen die dichter bij de afrit van de snelweg liggen en beter met het openbaar vervoer bereikbaar zijn, worden hoger gewaardeerd.

PBL working paper 10