Dichtheid en functiemenging in beeld

12-12-2018 | Publicatie

In het debat over verstedelijking zijn dichtheid en functiemenging steeds terugkerende thema’s. De FSI en MXI als indicatoren voor ruimtelijke dichtheid en functiemenging bestaan al langer, maar waren nauwelijks beschikbaar. Het kostte teveel tijd om deze op grote schaal te bepalen. Nu heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de bepaling van deze indicatoren geautomatiseerd.

De FSI (Floor Space Index) is een dichtheidsmaat waarbij het totale vloeroppervlak van één of meerdere gebouwen wordt gedeeld door het oppervlak van het bijbehorende terrein. De MXI (Mixed Use Index) is de verhouding van het vloeroppervlak voor wonen ten opzichte van het totale vloeroppervlak. In deze publicatie ziet u de eerste impressies voor Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Almere/’t Gooi.