Doorrekening van de effecten van de tijdelijke verhoging van de inkomensgrens en bevriezing van de liberalisatiegrens

De minister van Wonen en Rijkdienst heeft voorgesteld per 2015 de liberalisatiegrens in de huurmarkt voor drie jaar te bevriezen. Ook ligt er een plan om de inkomensgrens voor de sociale huursector voor vijf jaar te verhogen. De minister wil met deze maatregelen het woningaanbod voor de middengroepen vergroten. De maatregelen maken onderdeel uit van de integrale hervormingen van de woningmarkt. Het PBL heeft op verzoek van de minister de effecten doorgerekend van deze maatregelen op de zoektijd naar nieuwe woningen van verschillende inkomensgroepen.

Uit de doorrekening blijkt dat het verhogen van de inkomensgrens gunstig is voor de lagere middeninkomens (tot een jaarinkomen van €38.000), maar ten koste gaat van de slaagkans van de lage inkomensgroep (tot de huidige inkomensgrens van €34.678). 
De effecten van het bevriezen van de liberalisatiegrens zijn sterk afhankelijk van de keuzen die verhuurders maken. Dat gaat om de jaarlijkse huurverhoging, maar ook om de keuze of woningen voortaan zonder staatssteun worden geëxploiteerd en of ze bij leegkomst ook daadwerkelijk tegen een geliberaliseerde huurprijs verhuurd zullen worden. In het gehele pakket aan maatregelen weegt uiteindelijk het tijdelijk verhogen van de inkomensgrens het zwaarst door.

De liberalisatiegrens per 1 januari 2014 is € 699,48. Bij huurcontracten die ingaan in 2014 met een aanvangshuurprijs boven dat maandbedrag heeft de verhuurder meer vrijheid om de huurprijs te bepalen. Het puntenstelsel, de maximale huurprijzen en de maximale huurverhoging gelden namelijk niet voor geliberaliseerde huurwoningen.(rijksoverheid.nl)

Auteurs

Martijn Eskinasi

Kenmerken

Publicatietitel
Doorrekening van de effecten van de tijdelijke verhoging van de inkomensgrens en bevriezing van de liberalisatiegrens
Publicatiedatum
1 september 2014
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1462