Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk: lessen te leren voor Nederland?

Publicatie

De Sociaal Economische Raad (SER) organiseerde onlangs een seminar onder de titel 'Energy Transitions in North-western Europe'. Het doel van het seminar was om ervaringen en lessen uit Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk in te brengen in de discussies over het Nationale Energie Akkoord. De specifieke vraag van dit seminar was hoe omringende landen de transitie naar een duurzame energiehuishouding institutioneel en beleidstechnisch inrichten en op lange termijn waarborgen.

Vijf belangrijke lessen uit omringende landen

Hoewel het duidelijk is dat het Nederlandse Energie Akkoord geen kopie kan en mag zijn van buitenlandse voorbeelden, kan er veel worden geleerd van de ervaringen uit buurlanden. Uit de presentaties en (panel)discussies kwamen vijf belangrijke lessen voor een transitie naar een duurzame energiehuishouding naar voren.

  • Schets een lange termijn visie op het gebied van energie en klimaat.
  • Bouw verder op bestaande initiatieven om continu├»teit te behouden.
  • Maak de samenleving onderdeel van de transitie naar een koolstofarm energiesysteem.
  • Goed beleid bestaat uit pakketten.
  • Kies een gezamenlijke aanpak in de energietransitie.

Auteurs

European Climate Foundation, PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Clingendael International Energy Programme

Kenmerken

Publicatietitel
Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk: lessen te leren voor Nederland?
Publicatiedatum
23 mei 2013
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Engels
Productnummer
1150