Economische vernieuwing in de stad

Publicatie

Sinds jaar en dag wordt de stad gezien als een bron van economische vernieuwing en vitaliteit. Stedelijk-economische functies, zoals winkelcentra, verspreiden zich over een steeds groter oppervlak en zo breidt de stad zich als een olievlek uit.

De relatie tussen stedelijk-economische vernieuwing en ruimtelijke planning lijkt overduidelijk. Maar is die relatie wel zo duidelijk? Leidt stedelijk-economische groei altijd tot economische vernieuwing? En is economische vernieuwing in de stad altijd verbonden aan groei? Is het groter worden van de stad niet van alle tijden? Moeten we daarom wel spreken van een stedelijk veld of een stedelijk netwerk? En tot slot: op welke stedelijk-economische kansen kan de overheid met haar beleid sturen?

Deze vragen stelt prof.dr. Frank van Oort centraal in de oratie die hij 1 februari jl. uitsprak bij het aanvaarden van de leerstoel 'Stedelijke economie en ruimtelijke planning' aan de Universiteit Utrecht, die financieel mogelijk gemaakt wordt door het Ruimtelijk Planbureau. Deze oratie is verschenen in de publicatiereeks van het RPB.

De rapporten en achtergrondstudies worden uitgegeven bij NAi Uitgevers te Rotterdam en zijn te bestellen via de boekhandel, telefonisch bij NAi Uitgevers (010 4401203) en via de website van het NAi.

Auteurs

Frank van Oort

Kenmerken

Publicatietitel
Economische vernieuwing in de stad
Publicatiedatum
28 augustus 2006
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
91787