Ecosysteemdiensten in buitenlands beleid

01-08-2015 | Publicatie

Buitenlandse pilots rondom nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen voor ecosysteemdiensten zijn nog schaars. Enkele pilots kunnen als inspiratie dienen voor de Nederlandse overheid. Zoals de Britse ‘Local Nature Partnerships’, samenwerkingen tussen lokale partijen om de natuurlijke omgeving te verbeteren.

Marktwerking rondom ecosysteemdiensten nog uitzondering

Een groeiend aantal landen maakt gebruik van ecosysteem assessments om bewustwording over het belang van ecosysteemdiensten te stimuleren. Verscheidene landen verkennen daarnaast in pilots en tools de praktische mogelijkheden om met behulp van ecosysteemdiensten gebiedsproblemen op te lossen. Voorbeelden hiervan zijn de integratie van ecosysteemdiensten in MKBA’s, Local Nature Partnerships en habitat banking.

In het merendeel van de initiatieven compenseert de overheid de betrokkenen voor de geleverde diensten. Zuiver private verdienmodellen waarin marktpartijen elkaar betalen voor geleverde ecosysteemdiensten zijn nog uitzonderlijk.

Inspiratie voor Nederland

Een aantal van de buitenlandse voorbeelden kan als inspiratie dienen voor de Nederlandse overheid. Zo past het Verenigd Koninkrijk de TEEB-benadering (gebaseerd op de studie The Economics of Ecosystems and Biodiversity van de Verenigde Naties) het meest systematisch toe in beleid. Duitsland biedt ook aanknopingspunten, onder meer met een fonds voor pilotprojecten die natuurbescherming combineren met regionale of stedelijke ontwikkeling.

Dergelijke constructies zouden wellicht navolging kunnen krijgen in Nederland als aanvulling op bestaande subsidieregelingen, mits de meerwaarde voor de betrokkenen duidelijk is.