Een discussienotitie over onzekerheden en complexiteit van de Nederlandse regelgeving voor luchtkwaliteit

15-08-2008 | Publicatie

De regelgeving voor luchtkwaliteit leunt sterk op berekeningen van de toekomstige lokale luchtkwaliteit. Die zijn onvermijdelijk omgeven met onzekerheidsmarges, waaraan de regelgeving geen recht doet. In dit ‘grijze’ gebied is niet met zekerheid te zeggen of de luchtkwaliteit boven of onder de norm zal liggen. Het PBL doet suggesties om de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij keuzes rond ruimtelijke projecten beter tot uitdrukking te brengen.

Onzekerheden luchtkwaliteit onderbelicht in regelgeving

De laatste vijf jaar is de regelgeving voor luchtkwaliteit regelmatig onderwerp van politieke en maatschappelijke discussies. De regelgeving voor luchtkwaliteit leunt sterk op berekeningen van toekomstige lokale luchtkwaliteit. Die zijn onvermijdelijk omgeven met forse onzekerheidsmarges, waaraan de regelgeving geen recht doet. In dit ‘grijze’ gebied kan niet met zekerheid worden gezegd of de luchtkwaliteit in de toekomst boven of onder de norm zal komen te liggen. Dat is lastig bij besluitvorming over het al dan niet doorgaan van ruimtelijke projecten en kan leiden tot ondoelmatige beleidskeuzen. Het PBL doet enkele suggesties om de bestuurlijke verantwoordelijkheid in deze situaties beter tot zijn recht te laten komen.

Deze discussienotitie beschouwt de huidge situatie en geeft diverse verbetersuggesties om de onzekerheden een evenwichtigere rol te geven, doelmatigheid zwaarder mee te laten wegen bij de keuze van maatregelen, waar mogelijk versimpelingen aan te brengen en uiteindelijk de bestuurlijke verantwoordelijkheden meer tot hun recht te laten komen.

Hierbij is niet als uitgangspunt genomen, dat de verbeteringen op korte termijn moeten kunnen worden gerealiseerd of dat ze zonder meer inpasbaar zijn in de bestaande Nederlandse wetgeving. De suggesties blijven wel binnen de eisen die de EU-regelgeving stelt en kunnen een rol spelen bij het vervolg op de adviezen van de Commissie Elverding en van de Commissie Verheijen.