Een spiegel van onze tijd
Columns over energie en klimaat 2008-2022

25-05-2022 | Publicatie

Een spiegel van onze tijd is een uitsnede uit de vele columns die PBL-collega Pieter Boot de afgelopen jaren heeft geschreven voor de internetsite Energiepodium (en zijn voorgangers). Snedige, relevante en bondige doorkijkjes naar pogingen tot verduurzaming van het energiebeleid.

Energiebeleid gezien als een spiegel van onze tijd

De columns in deze bundel zijn verzameld ter gelegenheid van het afscheid van Pieter Boot als hoofd van de sector Klimaat, Lucht en Energie van het PBL. In die functie heeft hij iets meer dan tien jaar in het centrum gestaan van de wisselwerking tussen kennis en beleid op het vlak van het Nederlandse energiebeleid.