Effecten van prijsbeleid op verkeer en vervoer

Publicatie

De aandacht voor prijsbeleid in Nederland en de Europese Unie is recentelijk toegenomen. Dit rapport geeft een overzicht van Nederlandse en internationale literatuur over de effecten van prijsbeleid op verkeer en vervoer.

De aangegeven effecten worden onderscheiden naar verschillende vormen van prijsbeleid (prijsbeleid gericht op vaste kosten, op variabele kosten, subsidies en variabilisatie) en naar verschillende voertuigcategorie├źn (auto, vracht- en bestelauto, luchtvaart, scheepvaart , openbaar vervoer en mobiele werktuigen).

De mogelijke effecten van prijsmaatregelen op het voertuigbezit, -gebruik, brandstofverbruik en emissies worden aangegeven. In de literatuur is veel bekend over de effecten van prijsmaatregelen op autobezit en -gebruik, met name is veel onderzoek verricht naar de mogelijke invloed van brandstofprijsverhogingen op het autobezit en -gebruik. Minder is bekend over de effecten van andere prijsinstrumenten. De prijsmaatregelen waar veel onderzoek naar is verricht, geven een brede range van effecten aan. Twee belangrijke verklarende factoren hiervoor zijn: de termijn waarop de effecten betrekking hebben en de invloed van het inkomensniveau.

Geconcludeerd wordt dat de effecten van prijsmaatregelen afhankelijk zijn van de context waarbinnen het beleid wordt gevoerd en waarbinnen de vraag naar verkeer en vervoer tot stand komt.

Auteurs

Geurs KT , Wee GP van

Kenmerken

Publicatietitel
Effecten van prijsbeleid op verkeer en vervoer
Publicatiedatum
31 augustus 1997
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
90295