Energie- en klimaatbeleid van het Verenigd Koninkrijk

Publicatie

Het Verenigd Koninkrijk voert een interessant energie- en klimaatbeleid. In veel opzichten, zoals de van oudsher sterke positie in de winning van fossiele brandstoffen en de beleidsnadruk op kosteneffectiviteit – zijn de situatie en beleidsinvalshoeken vergelijkbaar met die in Nederland.

In andere opzichten hebben de Britten meer gedaan dan wij. Na een korte schets van het Britse energie- en klimaatbeleid gaat dit artikel in op drie opmerkelijke onderdelen ervan: de kaders van het klimaatbeleid; de hervorming van de elektriciteitsmarkt; en de aanpak van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Ook de mogelijke gevolgen van de verkiezingen op 7 mei a.s. komen aan de orde. En: wat kan Nederland van de Britse ervaringen leren?

Auteurs

Pieter Boot

Kenmerken

Publicatietitel
Energie- en klimaatbeleid van het Verenigd Koninkrijk
Publicatiedatum
15 april 2015
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Internationale Spectator
Productnummer
1767