Energie voor groene welvaart

30-11-2015 | Publicatie

Het aandeel hernieuwbare energie in de wereldwijde energievoorziening neemt snel toe. Maar tegelijk gaan de investeringen in fossiele energie door en blijft de mondiale vraag naar energie groeien.  Aan de hand van deze drie grote trends voor de energievoorziening schreef ex-PBLer Stephan Slingerland een boek dat de discussie over de effectiviteit van het mondiale en Nederlandse beleid voor vergroening van de energiesector aangaat.

Drie toekomstverhalen voor de mondiale energievoorziening

‘Energie voor groene welvaart’ plaatst de trends binnen drie grote toekomstverhalen voor de mondiale energievoorziening, met ieder eigen veronderstellingen en belangen:

  • Het groene verhaal is volgens Slingerland de drijfveer voor de opkomst van hernieuwbare energie.
  • Het fossiele verhaal zorgt voor het doorgaan van de mondiale investeringen in fossiele energie
  • Het ontwikkelingsverhaal is net als het fossiele verhaal lang niet altijd in overeenstemming met vergroening.

Een effectiever mondiaal en Nederlands energiebeleid

Het boek analyseert de drie verhalen en doet aan de hand daarvan aanbevelingen voor toekomstig mondiaal en Nederlands beleid. ‘Energie voor groene welvaart’ besluit met vier hoofdaanbevelingen voor vergroening van de mondiale energiesector.

Meer, en geloofwaardigere aandacht voor het vergroenen van de toenemende energievraag in ontwikkelingslanden, een akkoord over een exit-strategie voor fossiel met fossiel exporterende landen, een bredere blik voor andere mondiale milieuproblemen dan alleen klimaat en een discussie over een andere invulling van het begrip welvaart.

Duidelijk is volgens het boek dat er niet snel aan die vier voorwaarden voldaan zal worden, maar er kan wel aan gewerkt worden. In Nederland zouden een besluit om definitief niet al het Nederlandse gas te winnen, een betere communicatie van groene welvaartsindicatoren naast het BNP en een ontwikkelingsbeleid dat gericht is op het op een groene manier dichten van de welvaartskloof grote stappen in de goede richting kunnen zijn, naast een meer fundamenteel maatschappelijk debat over wat ‘welvaart’ voor ons eigenlijk inhoudt.

Dit boek is tot stand gekomen met een financiële bedrage van het PBL. Opvattingen en aanbevelingen in het boek zijn van de schrijver zelf.