Energietransitie en de monitoring van betaalbaarheid

30-06-2020 | Artikel

Er is in de afgelopen jaren veel te doen geweest over de stijging van energierekening. De betaalbaarheid van de energierekening, en meer algemeen van de energietransitie, speelt een belangrijke rol in het Klimaatakkoord. Maar hoe betaalbaarheid gedefinieerd of gemeten moet worden, is niet evident. Nationaal en internationaal worden verschillende maatstaven gebruikt. Iedere maatstaf vertelt echter zijn eigen verhaal en dat heeft implicaties voor het monitoren van de betaalbaarheid van de energietransitie. In dit artikel bediscussiëren we dit aan de hand van de twee belangrijkste maatstaven in het Nederlandse debat.

Monitoring ontwikkeling betaalbaarheid van wonen en energie

Monitoring van de ontwikkeling van betaalbaarheid is noodzakelijk om het draagvlak voor de grote verbouwing te borgen. De huidige betaalbaarheidsindicatoren zijn mogelijk nog onvoldoende toegerust om de ontwikkeling van uitgaven aan wonen en energie goed te volgen. De energietransitie vereist een herijking van het gehanteerde instrumentarium.