Energietransitie: zoektocht met een helder doel

Publicatie

Nederland is op weg naar een duurzame toekomst en als belangrijk onderdeel daarvan naar een duurzaam energiesysteem. In dat veranderingsproces moeten telkens afwegingen worden gemaakt; afwegingen tussen technologische opties en de institutionele vormgeving daaromheen. Keuzen van nu zijn sterk bepalend voor het systeem zoals het er halverwege deze eeuw uit zal zien. En dat terwijl er nog vele onzekerheden zijn. Het is daarom een zoektocht. Hoe wordt die zoektocht dan vormgegeven? En hoe kan daarbij het beleid de veel gevraagde consistentie krijgen?

In deze notitie wordt de vormgeving van het veranderingsproces op hoofdlijnen beschreven. Daarbij is het van belang dat een doelstelling voor de lange termijn sturend wordt voor keuzen en acties op de korte termijn. Deze notitie omvat geen kwantitatieve uitwerkingen van scenario’s of gedetailleerde gegevens over kosten en technische of economische potentiëlen van technologieën. De notitie is bedoeld een bijdrage te leveren aan de uitdaging om de energietransitie als veranderingsproces vorm te geven en daarbij een vernieuwde beleidsaanpak te hanteren.

Auteurs

Jan Ros

Kenmerken

Publicatietitel
Energietransitie: zoektocht met een helder doel
Publicatiedatum
27 oktober 2015
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1921