Essays toekomst van de stad

22-08-2012 | Publicatie

PBL-onderzoekers Otto Raspe en David Hamers hebben beiden op uitnodiging van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) een essay geschreven voor de bundel ‘Toekomst van de stad’. Otto Raspe gaat in op de ‘economie van de stad in de mondiale concurrentie’. Hij brengt aan de orde waarom steden de motoren van economische groei en innovatie zijn en of de Nederlandse steden wel voldoende agglomeratiekracht hebben wanneer je ze positioneert in een mondiaal competitief speelveld. David Hamers richt zich op de vraag welke rol overheden kunnen spelen bij verstedelijkingsopgaven nu in toenemende mate van burgers en bedrijven wordt verwacht dat zij het initiatief nemen. Hij betoogt dat overheidsbetrokkenheid onmisbaar is als er spanningen bestaan tussen verscheidene doelen van verstedelijking en als er sprake is van verbindingen tussen verschillende schaalniveaus.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft ter inspiratie voor het advies ‘Toekomst van de stad’ deskundigen uit verschillende vakgebieden gevraagd over dit onderwerp een essay te schrijven.De essays gaan in op negen opgaven voor de stad. Elke opgave wordt vanuit twee invalshoeken belicht. Centraal staat de verhouding tussen overheden, het zelfoplossend vermogen in de stad, en de ‘veranderkracht’ van individuen, groepen en organisaties. Waar hapert het zelfoplossend vermogen van de stad? Wanneer is overheidsinterventie gewenst? Welke rol spelen verbindingen tussen opgaven,  beleidssectoren en groepen daarbij?