Fiscale vergroening: uitdagingen voor de belastingen op energie

Publicatie

Fiscaal vergroenen kan goed samengaan met een eenvoudig en robuust belastingstelsel. De uitdaging bij het (verder) vergroenen van het Nederlandse belastingstelsel is om een evenwichtige en ook op lange termijn robuuste balans te vinden tussen de groene opbrengst en het groene resultaat van belastingen op energieverbruik. Daarbij is het verstandig om energiebelastingen niet alleen in te zetten voor een beter klimaat maar ook voor verbetering van de luchtkwaliteit.

Groene opbrengst en groen resultaat

Belastingen op energie, dat wil zeggen op de consumptie van aardgas, elektriciteit en motorbrandstoffen, zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse belastingstelsel. Tegelijkertijd verminderen energiebelastingen de emissies van broeikasgassen die schadelijk zijn voor het klimaat (CO2) en emissies van stoffen die de gezondheid schaden, zoals fijn stof en stikstofoxiden (NOx). Daarom vervullen die belastingen ook een rol bij het adequaat beprijzen van emissies die klimaatverandering en luchtverontreiniging veroorzaken.

Deze Policy Brief gebruikt de bevindingen uit het Achtergrondrapport voor een analyse van de mogelijke aanpassingen van het belastingstelsel vanuit milieuperspectief op lange termijn. Eén van de belangrijkste conclusies daarbij is dat een fiscaal robuuste vergroening niet alleen de klimaatimpact centraal zou moeten stellen, maar ook de verbetering van de luchtkwaliteit. Daarnaast worden aanknopingspunten geformuleerd voor het vinden van een goede balans tussen belastinginkomsten (‘groene opbrengst’) en het bereiken van een beter milieu (‘groen resultaat’) op korte en de lange termijn.

Auteurs

Herman Vollebergh

Kenmerken

Publicatietitel
Fiscale vergroening: uitdagingen voor de belastingen op energie
Publicatiedatum
27 juni 2014
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1440