Gebiedenatlas; een eerste inventarisatie

Publicatie

In dit project zijn ca 50 kaarten, verdeeld over circa 150 digitale bestanden, met betrekking tot specifieke vormen van gebiedsgericht beleid bijeen gebracht. Het doel van het project was een zo compleet mogelijke verzameling bestaande kaarten en bestanden bijeen te brengen, teneinde een overzicht van het vigerende gebiedenbeleid tot stand te brengen. De bestanden, inclusief het programma ArcView versie 1, waarmee een beperkt aantal analyse- en presentatiemogelijkheden wordt geboden, zijn in principe voor de deelnemers aan het project c.q. leveranciers van bestanden op CD-ROM beschikbaar. Met 25 daarvoor geschikte kaarten is een cumulatiekaart van het gebiedenbeleid vervaardigd. Van deze 25 vormen van gebiedenbeleid blijken er maximaal 17 op een specifieke locatie voor te komen.

Auteurs

Beugelink GP , Hendriks L , Hoogerwerf MR , Velde RJ van de , Veldkamp JG

Kenmerken

Publicatietitel
Gebiedenatlas ; een eerste inventarisatie
Publicatiedatum
30 november 1995
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
90129