Geen Belgische maar Duitse toestanden!

18-07-2012 | Publicatie

Als je de grens oversteekt, valt het je aan de bebouwing meteen op dat je in België of Duitsland bent. Hoewel landschappelijke en sociaaleconomische condities sterk lijken op die in Nederland, ziet niet alleen de bouwstijl er anders uit, maar is er ook sprake van een veel kleinschaliger opzet van de wijk.

Deze verschillen zijn niet alleen het gevolg van een andere smaak of een andere markt, maar ook een uitdrukking van de manier waarop het woningbouwproces is georganiseerd. In dit artikel gaan we in op de rol die institutionele factoren spelen bij de totstandkoming van de morfologie van nieuwbouwwijken in Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. Het artikel komt tot de conclusie dat als kleinschalige woonwijkontwikkeling in de toekomst een grotere rol zou moeten spelen op lokaal niveau, het Rijk vanuit zijn verantwoordelijkheid op systeemniveau ook rekening moet houden met het feit dat landelijke instituties op de achtergrond meespelen.