Grensoverschrijdend plannen op zee

15-04-2011 | Publicatie

Europese regels bepalen dat Nederland in 2020 veertien procent van de energie haalt uit hernieuwbare bronnen. Dat kan grote ruimtelijke gevolgen hebben. Windenergie op zee bijvoorbeeld kan leiden tot tientallen parken met duizenden windturbines. Waar kunnen die komen?

NB: De figuur op pagina 41 (DESERTEC_EUMENA) is geen PBL-figuur maar toegevoegd door de redactie van Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Vanwege auteursrechten is het niet mogelijk om deze publicatie te printen.