Grijze haren, groene huizen

Over waarom langer zelfstandig wonende ouderen hun woning (niet) verduurzamen

In dit rapport wordt onderzocht of, en eventueel in welke mate, twee met het wonen samenhangende beleidsdoelen elkaar beïnvloeden: het beleid gericht op het langer thuis wonen van ouderen en het beleid gericht op het verduurzamen van de woningvoorraad. De nadruk ligt in dit rapport op de verduurzaming van de woningvoorraad; doordat de genoemde beleidsdoelen op elkaar ingrijpen, ook voor individuele huishoudens, kan het één echter niet los van het ander gezien worden.

Naast woonbeleid zijn er andere invloeden met betrekking tot wonen

Wonen is een belangrijk onderdeel van het leven van mensen; het recht erop is zelfs vastgelegd in de wet.

Naast het woonbeleid, dat specifiek gericht is op de woningmarkt, wordt het wonen ook beïnvloed door beleid op aanpalende gebieden, zoals zorg en energie. Het rapport 'Meten met twee maten' laat bijvoorbeeld zien dat het aantal huishoudens met een betaalrisico toeneemt wanneer energiebelastingen zouden stijgen. Voor deze huishoudens wordt de combinatie van woon- en energielasten en overige niet-vermijdbare uitgaven aan het levensonderhoud problematisch.

Ambities op het gebied van de verduurzaming van de woningvoorraad kunnen daardoor zowel versterkt als geremd worden door beleid op aanpalende gebieden.

Dit onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoeksproject naar het langer zelfstandig wonen van ouderen.

Auteurs

PBL Auteurs
Frans Schilder

Kenmerken

Publicatietitel
Grijze haren, groene huizen
Publicatiedatum
11 juni 2019
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
2597