Grijze stad met kleurspoeling

22-02-2014 | Publicatie

De stad vergrijst. Het aandeel ouderen in de stedelijke bevolking neemt toe. Dit heeft gevolgen voor de woningmarkt, de publieke ruimte en de voorzieningen in de stad. Maar de ene stad is de andere niet: sommige steden vergrijzen sterker dan andere en binnen steden vergrijzen sommige wijken sterker dan andere. In de stad wonen in de toekomst bovendien meer arme en meer allochtone ouderen dan elders.

Opgaven voor de stad

In een artikel in S+RO beschrijft Frank van Dam de gevolgen van vergrijzing voor de stad en verkent hij de resulterende opgaven. De lokale opgave is er vooral één van anticipatie en aanpassing. Van de woningvoorraad, de publieke ruimte en de voorzieningenstructuur. Die opgave is fors. Het artikel is verschenen in S+RO 1/2014: Grijze Stad.