Herijking van het natuurbeleid: Vloek of zegen?

29-12-2010 | Publicatie

Volgens het recente regeerakkoord ontkomt ook het natuur- en landschapsbeleid in Nederland niet aan bezuinigingen. Het PBL heeft het afgelopen jaar informatie aangeleverd om bezuinigingen in een lange termijn perspectief te plaatsen. In het blad Landschap is weergeven hoe het PBL deze rol heeft ingevuld.