Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Herontdekking van normatieve scenario’s

Artikel | 21-12-2017

Het omgevingsbeleid kampt met hardnekkige vraagstukken, zoals luchtverontreiniging in de steden, teruggang in de biodiversiteit en klimaatverandering. Adequate antwoorden hierop vergen naast discussies over hoe de wereld verandert en welke invloed dit op deze vraagstukken heeft (descriptief) ook discussies over beleidsambities en oplossingsrichtingen voor de vraagstukken (normatief).

Het is daarom belangrijk naast descriptieve scenario’s ook normatieve scenario’s te gebruiken. Het omgevingsbeleid heeft hier een waardevolle traditie in. Denk aan de scenariostudies Nederland Nu als Ontwerp en Nederland 2030. Maar onder invloed van het denken in termen van evidence based planning en new public management is deze traditie verloren gegaan. Met de Natuurverkenning 2010 – 2040 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving een poging gedaan om de traditie van normatieve scenario’s in het omgevingsbeleid weer nieuw leven in te blazen.

Auteur(s)Ed Dammers
Publicatiedatum21-12-2017
PublicatieRooilijn Jaargang 50 / Nr. 5-6 / 2017 Pagina 384 - 389