Het Deense energieakkoord: springplank naar de toekomst

29-01-2015 | Publicatie

In maart 2012 sloot de Deense politiek een energieakkoord voor de periode tot 2020. Net zoals het Nederlandse energieakkoord moet het Deense akkoord de transitie naar een koolstofarm energiesysteem ondersteunen. Dit artikel gaat in op de aanleiding, inhoud en uitvoering van het Deense energieakkoord en trekt daaruit lessen voor Nederland.