Het Deense energieakkoord: springplank naar de toekomst

Publicatie

In maart 2012 sloot de Deense politiek een energieakkoord voor de periode tot 2020. Net zoals het Nederlandse energieakkoord moet het Deense akkoord de transitie naar een koolstofarm energiesysteem ondersteunen. Dit artikel gaat in op de aanleiding, inhoud en uitvoering van het Deense energieakkoord en trekt daaruit lessen voor Nederland.

Auteurs

Jos Notenboom, Jens Nielsen

Kenmerken

Publicatietitel
Het Deense energieakkoord: springplank naar de toekomst
Publicatiedatum
29 januari 2015
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Internationale Spectator
Productnummer
1715