Het effect van gebiedsgerichte maatregelen. Naar een ex-ante evaluatie van het gebiedenbeleid

Publicatie

In dit rapport wordt een aanzet gegeven om te komen tot een uniforme methodiek voor het uitvoeren van ex-ante evaluaties ten behoeve van het gebiedsgerichte milieubeleid.

Met een ex-ante evaluatie wordt de effectiviteit van maatregelen vooraf ingeschat. Maatregelen kunnen afzonderlijk worden geƫvalueerd maar ook als onderdeel van een maatregelpakket. Een ex-ante evaluatie kan hiermee gebruikt worden om de keuze tussen mogelijke maatregelen en maatregelpakketten te ondersteunen. Hiervoor is het noodzakelijk om de concrete, toetsbare doelstelling van maatregelen in termen van milieu- of natuurkwaliteit te kennen.

De gevolgde methodiek omvat een evaluatieprocedure en een overzicht van te gebruiken modellen en onderzoeksgegevens. De evaluatieprocedure bestaat uit een viertal stappen:

  1. selectie van maatregelen die doorgerekend worden
  2. een orde van grootte inschatting van de te verwachten effecten
  3. effectberekeningen van de afzonderlijk maatregelen
  4. een integrale analyse van een maatregelpakket

Het overzicht van te gebruiken modellen heeft zich in deze studie beperkt tot de modellen die beschikbaar zijn bij het RIVM. De voorgestelde methodiek is toegepast op het ROM gebied NUBL (Nadere Uitwerking Brabant-Limburg). De methodiek levert relatief snel een antwoord op de vraag wat het effect is van gebiedsgerichte maatregelen.

Auteurs

Alkemade JRM , Bakkenes M , Boumans LJM , Heer M de , Molder R te , Koster HW , Pastoors MJH

Kenmerken

Publicatietitel
Het effect van gebiedsgerichte maatregelen. Naar een ex-ante evaluatie van het gebiedenbeleid
Publicatiedatum
30 september 1997
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
90301