Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Honkvast in een koopwoning: vergrijzing, verzilvering en woningaanpassingen

Artikel | 27-06-2014
Foto van rijtjeswoningen

De vergrijzing resulteert in een roep om nieuwbouw van voor ouderen geschikte woningen. In dit artikel betogen de auteurs dat de grootste opgave van de vergrijzing voor de woningvoorraad meer een aanpassingsopgave is dan een uitbreidingsopgave door nieuwbouw. Veel ouderen zijn immers honkvast en verhuizen slechts mondjesmaat. De verantwoordelijkheid van deze aanpassingsopgave verschuift bovendien langzaamaan van de corporaties naar de oudere huiseigenaren zelf, eenvoudigweg omdat ouderen steeds vaker huiseigenaar zijn.

Honkvast in een koopwoning

Het startpunt van het artikel - een spin-off van de PBL-studie Vergrijzing en Woningmarkt - is de toenemende vergrijzing in combinatie met de honkvastheid van ouderen. Ouderen verhuizen veel minder dan jongeren en in de afgelopen jaren zijn ouderen nog honkvaster geworden. Dit komt ook doordat ouderen steeds vaker huiseigenaar zijn, want eigenwoningbezit remt de verhuismobiliteit af. De ouderdom komt echter nog altijd met gebreken. De vergrijzing gaat dan ook gepaard met een toenemend tekort aan woningen die geschikt zijn om oud in te worden. Dit toenemende tekort wordt soms vertaald naar een nieuwbouwopgave. Het is echter de vraag of dat realistisch is. Veel ouderen willen in hun woning blijven wonen, óók wanneer zij minder mobiel en vitaal worden en de behoefte aan zorg toeneemt. De opgave voor de woningvoorraad is daarom eerder een opgave van aanpassing van de bestaande voorraad dan van uitbreiding door nieuwbouw.

Auteur(s)Carola de Groot, Frank van Dam en Femke Daalhuizen
Publicatiedatum27-06-2014
PublicatieGeron, 16(2), pp. 27-29
ReferenceIndien in publicaties vanuit dit artikel (het betreft een artikel uit Geron, zie pdf) wordt geciteerd, dan graag de volgende verwijzing naar dit artikel opnemen: Carola de Groot, Frank van Dam & Femke Daalhuizen (2014) Honkvast in een koopwoning: vergrijzing, verzilvering en woningaanpassingen, Geron, 16(2), pp. 27-29.