Huurtoeslag en betaalrisico's

05-12-2016 | Publicatie

In deze notitie analyseert het PBL het niet-gebruik van de huurtoeslag en de effecten van een aantal beleidsopties op het aantal huurders met een betaalrisico. De geanalyseerde beleidsopties zijn ontwikkeld door het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Sociale Huur. Deze notitie is een technische bijlage bij het hoofdrapport van het IBO Sociale Huur De prijs van betaalbaarheid.

De huurtoeslag is een instrument van de Rijksoverheid om bij te dragen aan de betaalbaarheid van het wonen in de huursector. In de periode tussen 2006 en 2013 zijn de kosten van de huurtoeslag echter fors opgelopen van nog geen € 2 naar € 3 miljard. Daarom is in 2016 is het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Sociale Huur uitgevoerd.

In het IBO zijn de budgettaire ontwikkelingen in, en complexiteit van de huurtoeslag bekeken in de context van de sociale huurmarkt als geheel. Bovendien zijn er opties in kaart gebracht die leiden tot een betere budgettaire beheersbaarheid en uitvoerbaarheid van de huurtoeslag.

Het PBL is als extern deskundige bij het IBO Sociale Huur betrokken geweest en heeft, naast deze notitie, kennis ingebracht uit eerdere onderzoeken over betaalbaarheid en huurtoeslag.