Industrie in de MV5. Milieudruk door de industrie in de periode 1980-2020, achtergronddocument bij de 5e nationale Milieuverkenning

Publicatie

Het rapport geeft een integraal overzicht van alle gegevens, aannames, en modellen die zijn gebruikt door de doelgroep industrie van het Laboratorium voor Afvalstoffen en Emissies (LAE) ten behoeve van de 5e Nationale Milieuverkenning (MV5). Het rapport beschrijft de verwachte ontwikkelingen in milieudruk door de industrie tot 2020 onder invloed van ontwikkelingen in industriele productie, energiegebruik en vastgesteld milieubeleid, in de context van het European Coordination (EC) en het Global Competition (GC) scenario.

Emissieprognoses worden afgezet tegen emissietrends in de periode 1980-heden. Daarmee wordt een integraal overzicht gegeven van de belangrijkste determinanten in de ontwikkeling van de milieudruk door de industrie over de periode 1980-2020. Uit de studie volgt, dat bij het vastgestelde milieubeleid het energiegebruik en de CO2 emissie ten gevolge van industriƫle productie blijft toenemen. Hierbij wordt ook de CO2 emissie die vrijkomt in de energiesector, door energieomzetting ten behoeve van de industrie, toegerekend aan de industrie.

De toename van de emissie van het broeikasgas CO2 wordt deels geneutraliseerd door een sterk dalende emissie (-80%) van fluorhoudende broeikasgassen, onder invloed van enkele specifieke bedrijfsmaatregelen. De emissie van NOx, SO2, VOS en fijn stof neemt verder af. De doelstellingen voor NOx, SO2 en VOS emissies voor 2010 blijven echter buiten bereik. Met voorliggend rapport wordt het industrie aandeel in het project MV5 kwaliteitgeborgd afgerond.

Auteurs

Wesselink LG , Elzenga HE , Booij H , Peek K , Thomas R , Duvoort GL , Schijndel MW van

Kenmerken

Publicatietitel
Industrie in de MV5. Milieudruk door de industrie in de periode 1980-2020, achtergronddocument bij de 5e nationale Milieuverkenning
Publicatiedatum
28 maart 2001
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
90662