Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders

Willen starters en huurders die van plan zijn om te verhuizen, eerder een woning kopen of huren? En welke factoren zijn daarop van invloed? In dit artikel wordt onderzocht welke kenmerken van huurders en starters invloed hebben op hun intentie om een woning te kopen in plaats van te huren. Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland 2009.

Gezinsfase van huurders

Uit het onderzoek blijkt dat twee derde van de verhuisgeneigde huurders van plan is te gaan huren. De gezinsfase speelt bij deze huurders een belangrijke rol in de huur- of koopplannen. Zo hebben jonge kinderloze paren een veel sterkere intentie om te kopen dan paren met kinderen. Ook huurders die nog alleen wonen, verwachten relatief vaak een woning te kopen, vooral als ze jonger zijn dan veertig jaar. Huurders die willen verhuizen om te gaan samenwonen, hebben een duidelijke voorkeur voor een koopwoning, terwijl degenen die willen verhuizen vanwege de gezondheid of zorgbehoefte vrijwel allemaal willen huren. Daarnaast opteren vooral huishoudens met een hoog inkomen voor een koopwoning.

Starters

Vooral starters - thuiswonende kinderen die van plan zijn een zelfstandige woning te betrekken - die willen samenwonen met een partner, verwachten een woning te kopen. Starters met een (deeltijd)baan hebben een hogere koopintentie dan degenen die een voltijdopleiding volgen.

Auteurs

Ingrid Esveldt (NIDI) en Andries de Jong (PBL)

Kenmerken

Publicatietitel
Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders
Publicatiedatum
3 mei 2013
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Bevolkingstrends, april 2013
Productnummer
863