Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Internationale wetenschappelijke evaluatie van het PBL, 2008-2012

Overig type | 14-02-2013
Audit stempel

Een internationale wetenschappelijke visitatiecommissie heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) eind 2012 doorgelicht. In haar deze week verschenen rapport beoordeelt de commissie het PBL-werk als zeer goed. Dat heeft zowel betrekking op de kwaliteit van het gepubliceerde onderzoek als op de wijze waarop het PBL wetenschap en beleid weet te verbinden.

Tegelijkertijd is de visitatiecommissie van mening dat het PBL het proces van kwaliteitsborging moet verbeteren. In dat kader beveelt de commissie onder meer aan om een uniforme procedure voor externe reviews op te stellen en om belangwekkende resultaten en methodologische vernieuwingen vaker te verspreiden via peer-reviewed publicaties. De commissie deed daarnaast aanbevelingen om de kwaliteit en relevantie van het PBL-werk verder te verbeteren. Het PBL is in de periode augustus-december 2012 beoordeeld door een internationale visitatiecommissie van vooraanstaande wetenschappers onder leiding van Lea Kauppi, directeur-generaal van het Finse Milieuagentschap SYKE en hoogleraar aan de Universiteit van Helsinki. Van 12-16 november 2012 was de visitatiecommissie in Nederland voor dit onderzoek. Opdrachtgever voor de visitatie was het Begeleidingscollege PBL, dat onder voorzitterschap staat van prof.dr. Wim van de Donk. Dit is het externe advies- en toezichtsorgaan dat als taak heeft toezicht te houden op de wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie van het PBL-werk. De visitatiecommissie heeft haar rapport deze week afgerond en aan het PBL en het Begeleidingscollege gestuurd.

Een overall conclusie van de visitatiecommissie is dat het PBL in deze tijd van overheidsbezuinigingen effectieve strategische keuzes heeft gemaakt, die onder meer zijn gebaseerd op een goede analyse van PBL’s rol als beleidsadviseur en van de veranderende maatschappelijke context waarin het planbureau opereert.

Publicatiedatum14-02-2013