Inventarisatie gegevensvoorziening Planbureau voor de Leefomgeving

11-08-2008 | Publicatie

Voor het Planbureau van de Leefomgeving is het voor het uitvoeren van beleidsevaluaties essentieel om tijdig te kunnen beschikken over betrouwbare gegevens. Daarom is onderzocht hoe deze gegevensvoorziening verloopt en waar nog knelpunten optreden. Uit dit onderzoek volgen een aantal aanbevelingen om gegevens beter beschikbaar te maken. Deze aanbevelingen betreffen de gegevensvoorziening binnen de rijksoverheid in het algemeen en de gegevensvoorziening naar het planbureau in het bijzonder.