Kennis maken met decentrale overheden

10-10-2013 | Publicatie

De voortgaande decentralisatie van het omgevingsbeleid van het Rijk naar provincies, gemeenten en waterschappen heeft als risico dat de strategische kennis over beleidsthema’s  versnipperd raakt (fragmentatie), of dat iedere decentrale overheid het wiel opnieuw gaat uitvinden (duplicatie).

Decentrale overheden zijn onvoldoende op de hoogte, en maken onvoldoende gebruik, van de kennis en informatie die collega-overheden al beschikbaar hebben. Ook de Rijksoverheid heeft hier last van. Hoe kan het Rijk bijvoorbeeld namens Nederland rapporteren aan internationale beleidsgremia, als de diverse decentrale beleidsresultaten niet onder één noemer zijn te brengen?

Op verzoek van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken onderzocht het PBL hoe de Rijksoverheid, vanuit haar achterliggende verantwoordelijkheid voor het gedecentraliseerde omgevingsbeleid, de provincies, gemeenten en waterschappen kan faciliteren bij hun zoektocht naar strategische kennis.