Klimaatmaatregelen buiten de UNFCCC

Publicatie

Internationale klimaatinitiatieven buiten de mondiale klimaatonderhandelingen kunnen broeikasgasemissies reduceren met 2.5 GtCO2 equivalenten in 2020 en 5.5 GtCO2 eq in 2030 in vergelijking met een scenario zonder klimaatbeleid. Dit is ongeveer dezelfde hoeveelheid reducties die verwacht wordt van nationale overheden binnen de context van de United Nations Framework on Climate Change (UNFCCC). Het PBL schat echter in dat de overlap tussen reducties van internationale initiatieven en pledges 70% is, omdat veel reducties plaatvinden in sectoren die in de pledges zijn meegenomen.

Grootste reducties te verwachten van bedrijven en steden

Er bestaat een groot aantal publieke en private initiatieven die - buiten de UNFCCC-klimaatonderhandelingen om - broeikasgasreducties als doel hebben. Dit zijn coalities van steden of bedrijven, initiatieven in specifieke sectoren of gericht op bepaalde broeikasgassen. De grootste reducties zijn te verwachten van bedrijfsinitiatieven zoals de Top 500 Companies van het Carbon Disclosure project en stedeninitiatieven zoals het C40 Cities initiatief en de Covenant fo Mayors. Naast het reduceren van extra broeikasgassen ten opzichte van pledges, kunnen deze internationale initiatieven ook de effectiviteit vergroten van het bestaande klimaatbeleid of deze versnellen.

Gat met 2°C doelstelling niet gedicht

Als rekening gehouden wordt met overlap, zal het gecombineerde emissieniveau van internationale initiatieven en pledges naar verwachting uitkomen op 54 tot 57 GtCO2 eq in 2030. Dit niveau is niet consistent met het niveau dat nodig is om het gat met de 2°C doelstelling te dichten.

Auteurs

Mark Roelfsema, Mathijs Harmsen, Jos Olivier, Andries Hof

Kenmerken

Publicatietitel
Klimaatmaatregelen buiten de UNFCCC
Publicatiedatum
11 november 2015
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Engels
Productnummer
1188