Kopers in de knel? Betaalbaarheid in de koopsector

10-04-2014 | Publicatie

De betaalbaarheid van het wonen staat steeds meer in de belangstelling. Niet alleen in de huursector maar ook in de koopsector, wat ongetwijfeld samenhangt met het toenemende aantal huishoudens met een betaalachterstand op de hypotheek. In deze notitie staat de betaalbaarheid in de koopsector centraal. Daarbij is in het bijzonder gekeken naar de vraag of het inkomen van eigenaar-bewoner toereikend is om de woonlasten en de andere noodzakelijke kosten van het levensonderhoud te bekostigen. Het onderzoek bouwt voort op een lopend PBL-onderzoek naar kwetsbare woningmarktregio’s, waarin naast betaalrisico’s ook vermogensrisico’s en de toegankelijkheid van de koopwoningmarkt worden onderzocht.

Het onderzoek laat zien dat het aandeel eigenaar-bewoners dat kampt met potentiele betaalproblemen gering is. Nog geen 4 procent van de eigenaar-bewoners had in 2012 een inkomen dat ontoereikend is voor de minimale uitgaven voor het levensonderhoud en de huidige woonlasten. Dat is veel minder dan in de huursector waar in 2012 circa 14 procent van de huurders een betaalrisico had. Vrijwel alle eigenaar-bewoners met een betaalrisico hebben woonlasten die hoger zijn dan door het NIBUD verantwoord wordt geacht. Hoewel het aantal huishoudens met een betalingsachterstand op de hypotheek in de afgelopen jaren is toegenomen volgens het Bureau Krediet Registratie, is het aandeel eigenaar-bewoners met een betaalrisico in de afgelopen 10 jaar vrij stabiel.