Kostenverhaal bij ontwikkelende én gevestigde partijen: revival voor de baatbelasting?

28-10-2014 | Publicatie

In de huidige Wet Ruimtelijke Ordening en in de toekomstige Omgevingswet is het uitgangspunt dat kosten voor publieke voorzieningen zoals wegen, riolering en groen worden verhaald op de ontwikkelende partijen. Juist bij binnenstedelijke organische ontwikkelingen kunnen bij dit uitgangspunt vraagtekens worden gezet. Ook gevestigde partijen profiteren mee en bovendien is bij dit type ontwikkelingen vooraf nog onduidelijk wie, wat en wanneer gaat ontwikkelen. Wellicht biedt de baatbelasting daarom een interessant aanvullend instrument.

De baatbelasting is een wat in onbruik geraakte mogelijkheid uit de Gemeentewet (artikel 222) om kosten te verhalen bij in het gebied gevestigde partijen. Om de baatbelasting als instrument naast de grondexploitatie toe te passen zal de regelgeving moeten worden aangepast. Het instrument is niet voor niets in onbruik geraakt. Naast de praktische bezwaren bij het toepassen van baatbelasting spelen ook politieke overwegingen een rol. Het is ongebruikelijk om aan gevestigde partijen een bijdrage te vragen voor nieuwe voorzieningen. Nu de omstandigheden waarin gebiedsontwikkeling plaatsvindt veranderen en het moeilijk is om de grondexploitatie sluitend krijgen, kan de optie van baatbelasting als aanvullend instrument een interessante toevoeging zijn aan de discussie over het kostenverhaal.