Krasse knarren kúnnen kraken: over hoe het stapelen van verschillende beleidsdoelen ouderen onder druk kan zetten

22-08-2018 | Publicatie

Nederland is een land in transitie. Op verschillende domeinen, zoals de woningmarkt, de zorg en energie, voltrekken zich enorme verschuivingen. Omdat de domeinen verdeeld zijn over verschillende beleidsdepartementen, kan een stapeling aan beleidsdoelen en –maatregelen ontstaan waarbij onduidelijk is in hoeverre deze elkaar uiteindelijk versterken of tegenwerken. Daarnaast wordt bij verschillende van deze veranderingen geanticipeerd op de eigen kracht van de burger. In dit artikel is uitgewerkt hoe de beleidsdoelen van langer zelfstandig wonen en de ambities rond de verduurzaming van de woningvoorraad kunnen leiden tot een grote druk op de bestedingsruimte van ouderen.

Eigen kracht van ouderen

Ouderen zien zich geconfronteerd met de stapeling aan beleidsdoelen en –regels. Met een bevolking waarvan zo’n 40% inmiddels al de 50 is gepasseerd en waarvan zo’n 19% 65 jaar of ouder is, wordt met de beleidsdoelstellingen immers steeds vaker de kracht van ouderen aangesproken.