Krimp vraagt om veranderingen woningvoorraad

31-01-2009 | Publicatie

Wanneer gemeenten worden geconfronteerd met een daling van het aantal huishoudens, zal dit gevolgen hebben voor de woningmarkt. Lokale en regionale bestuurders zullen te maken krijgen met een transformatieopgave. Vanwege de daling van het aantal huishoudens en de gevolgen die dat heeft voor de woningvraag, zullen zij zich moeten richten op het verkleinen en veranderen van de woningvoorraad in plaats van het uitbreiden ervan.