Kwantitatieve analyse van patronen van kwetsbaarheid voor mondiale milieuveranderingen

23-12-2010 | Publicatie

De effecten van wereldwijde veranderingen, met inbegrip van milieuveranderingen, vormen toenemende risico's voor mensen over de hele wereld. In dit rapport presenteren we een methode om te analyseren in hoeverre specifieke groepen van mensen kwetsbaar zijn voor verlies van hun levensonderhoud als gevolg van deze veranderingen.

Patronen van kwetsbaarheid leggen de link tussen lokale casestudies en mondiale verkenningen

Kwetsbaarheidanalyses hebben vaak een lokaal en casestudie karakter, terwijl de mondiale verkenningen noodzakelijkerwijs gebaseerd zijn op geaggregeerde data en vrij ruwe aannames over onderliggende mechanismen. Vanuit de noodzaak en mogelijkheden om te kijken naar de overeenkomsten tussen verwante situaties over de hele wereld, is een methodiek ontwikkeld die gericht is op het generaliseren van de uitkomsten van de lokale kwetsbaarheidsstudies in zogenaamde ‘patronen van kwetsbaarheid’, gebruik makend van de inzichten uit mondiale verkenningen.

Een patroon van kwetsbaarheid is gedefinieerd als 'specifieke, representatieve patronen van de interacties tussen veranderingen in het milieu en het welzijn van de mens'. Om patronen van kwetsbaarheid te analyseren worden de mechanismen die kwetsbaarheid creëren gekwantificeerd met indicatoren uit mondiale ‘integrated assessment modellen’. Met behulp  van clusteranalyse worden de verschillende verschijningsvormen van een bepaald kwetsbaarheidpatroon en hun geografische ligging geïdentificeerd.

De methodiek is toegepast voor vier patronen van kwetsbaarheid: kleinschalige landbouw in droge gebieden, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, concurrentie om land voor voedsel en biobrandstoffen, en snelle verstedelijking in kuststeden. Inzichten uit dit onderzoek kunnen richting geven aan adaptatie- en mitigatiebeleid in specifieke situaties, en als referentie dienen voor het identificeren van de gevolgen van internationaal beleid voor kwetsbare groepen.

Deze publicatie is uitsluitend digitaal beschikbaar.