Kwetsbaarheid van woningmarkten na de huidige hervormingen

18-12-2014 | Publicatie

In de periode 2002-2012 is de ‘financiële kwetsbaarheid’ van huishoudens op de woningmarkt toegenomen. Steeds meer eigenaren-bewoners hebben een potentiële restschuld en steeds meer huurders - en in het bijzonder huurtoeslagontvangers - lopen het risico dat ze de maandelijkse huur niet kunnen betalen. Onder invloed van de recente hervormingen op de woningmarkt kunnen de problemen vooral bij huurders verder toenemen. Toch is het de vraag of het verminderen van deze problemen een woningmarktopgave is.

Sinds het begin van deze eeuw is de financiële kwetsbaarheid van huishoudens op de woningmarkt toegenomen. Inmiddels heeft een kwart van de eigenaren-bewoners een koopwoning die onder water staat en loopt één op de zes huurders het risico de huur niet te kunnen betalen. Het tweede Kabinet Rutte stuurt met de fiscale versobering van het eigenwoningbezit aan op het verminderen van de kwetsbaarheid van huizenkopers en huizenbezitters. In de huursector is het echter een ander verhaal. De jaarlijkse huurverhogingen die boven de inflatie mogen uitstijgen zullen voor sommige huurders de welbekende druppel zijn, vooral voor huurders die (net) niet meer in aanmerking komen voor huurtoeslag. De betaalrisico’s in de huursector lijken echter niet zozeer een huurprijsprobleem zijn, maar vinden eerder hun oorzaak in de overige uitgaven of de inkomenssfeer. Daarmee is het de vraag of de betaalrisico’s in de huursector via het woonbeleid zijn te verminderen.