Landelijk wonen

10-11-2003 | Publicatie

De mogelijkheden om landelijk te wonen moeten worden verruimd. Hiertoe dient het huidige restrictieve beleid ten aanzien van bouwen op het platteland te worden herzien.

Weg vrij voor landelijk wonen

In deze studie zijn de auteurs nagegaan hoe groot de vraag naar landelijk wonen nu werkelijk is. Rekening houdend met het aantal woningen dat in de landelijke woonmilieus zal vrijkomen, blijkt er een tekort te zijn van zo’n 60.000 tot 130.000 woningen om aan de huidige -relatief bescheiden- vraag naar landelijk wonen te voldoen.

Niet alleen moet de woningvoorraad in landelijke gebieden worden uitgebreid, ook moeten de woonmilieus in en rond de steden worden aangepast aan de wensen en eisen van de woonconsument. De meeste mensen blijken niet zo zeer te willen verhuizen naar het platteland, maar geven de voorkeur aan een soort pseudo-platteland; een woonomgeving met landelijke kenmerken zoals sociale veiligheid, rust, verkeersveiligheid en de aanwezigheid van groen.

De auteurs laten zien dat de angst dat het platteland zou dichtslibben wanneer er meer landelijk kan worden gewoond, onterecht is. In het rapport worden enkele ontwerpen gepresenteerd, die laten zien hoe meer landelijk wonen kan worden gerealiseerd zonder negatieve effecten voor het landschap.

De rapporten worden uitgegeven bij NAi Uitgevers te Rotterdam en zijn te bestellen via de boekhandel, telefonisch bij NAi Uitgevers (010 4401203) en via de website van het NAi.