Langetermijneffecten van de kredietcrisis op de regionale woningmarkt

15-06-2011 | Publicatie

De mondiale economische crisis die halverwege 2007 begon, heeft behalve korte- ook langetermijneffecten op de regionale woning- en woningbouwmarkt. De kredietcrisis leidde tot een daling van de woningprijzen, een daling van de nieuwbouwproductie en een afname van de verhuismobiliteit (doorstroming).

Negatieve spiraal

Deze effecten hangen bovendien nauw samen. Het geringe vertrouwen van woonconsumenten en institutionele actoren op de woningmarkt, waaronder woningcorporaties, projectontwikkelaars, banken en gemeenten, leidde tot een afwachtende houding van alle betrokken actoren, en zorgde daarmee voor een negatieve spiraal op de woningmarkt. De gevolgen van de crisis zullen lange tijd zichtbaar blijven, al zullen ze per regio sterk uiteenlopen. In groeiregio’s zullen de langetermijneffecten van de mondiale crisis geringer zijn dan in krimpregio’s.