Lassen

Publicatie

Dit rapport over lassen is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning van het overheidsbeleid op het gebied van emissiereductie. Dit rapport bevat informatie over de processen, bronnen van emissie, emissies naar lucht en water, afval, emissiefactoren, het gebruik van energie en energiefactoren, emissiereductie, onderzoek naar schone processen en normstelling en vergunningssituatie.

Auteurs

Peek CJ

Kenmerken

Publicatietitel
Lassen
Publicatiedatum
28 februari 1995
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
90029