Leegstand detailhandel herbezien

01-06-2013 | Publicatie

Steeds meer winkels staan leeg. Dit artikel laat zien dat het leegstandsprobleem nog groter is dan tot nu toe werd gedacht: 8% van de detailhandelsvestingen staat leeg, 300.000 m² meer dan tot nu toe becijferd. Daarnaast laat de analyse zien dat het aandeel structurele leegstand toeneemt.