Leidraad milieubeleidsinstrumenten: Sturing binnen kaders

Rapport

Het is vaak een zoektocht voor beleidsmakers en -beïnvloeders om effectieve interventies te vinden die gewenste veranderingen dichterbij kunnen brengen. Het doel van deze leidraad is om iedereen zo veel mogelijk te ondersteunen bij het lastige zoekproces naar een goede vormgeving van een beleidsinstrument of instrumentenpakket dat effectief en efficiënt is. Aanleiding voor deze leidraad is zijn de lastige aspecten die bij de vormgeving een rol spelen, zoals de keuze van het type instrument en de context waarbinnen het instrument moet passen.

In de zoektocht naar een goed ontwerp voor een specifiek beleidsinstrument in een bepaalde context reikt deze leidraad een methode aan om systematisch kennis te verzamelen en te gebruiken over wanneer welk instrument relevant is, hoe het werkt en waarom. Het is namelijk van groot belang dat de beleidsmaker de juiste kennis aanboort over de factoren die relevant zijn voor de effectiviteit en de efficiëntie van een instrument. In deze leidraad identificeren we de relevante aspecten van dit zoekproces, zoals een goede afbakening van de voorliggende interventievraag en de beoordeling van de aanwezige kennis over de keuzealternatieven.

Leidraad als werkwijzer voor het zoeken van alternatieven


Deze leidraad is bedoeld als werkwijzer hoe systematisch om te gaan met de vormgevingsvraag. Daarbij worden te stellen vragen expliciet gemaakt, evenals de benodigde analyses en de manieren waarop stap voor stap meer inzicht kan worden verkregen in de verwachte werking van een specifiek vormgegeven instrument in een bepaalde context. Met andere woorden: het vinden van zinvolle beleidsalternatieven op grond van zo veel mogelijk relevante kennis wordt hier als de kern van het zoekproces gezien.
Voor iedereen die meer wil weten over de vragen gesteld in de korte leidraad is er ook nog een naslagwerk in de vorm van een achtergrondrapport. Hierin wordt in veel meer detail ingegaan op de gestelde vragen aan de hand van concrete voorbeelden.

Auteurs

PBL Auteurs
Herman Vollebergh Gusta Renes

Kenmerken

Publicatietitel
Leidraad milieubeleidsinstrumenten: Sturing binnen kaders
Publicatiesubtitel
Op zoek naar effectieve milieubeleidsinstrumenten
Publicatiedatum
20 januari 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
30
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3622