Leren van het energieke platteland

Publicatie

Het platteland is de afgelopen vijftig jaar steeds meer van alle Nederlanders geworden. Stad en land zijn meer en meer met elkaar verweven geraakt; veel boeren zijn iets anders voor de kost gaan doen en stedelingen zijn op het platteland gaan wonen. Dat heeft tot burgerverzet geleid, bijvoorbeeld tegen windmolenparken en megastallen, maar ook tot coalities tussen burgers, bedrijven en boeren die samen de grote uitdagingen proberen aan te gaan op het gebied van biodiversiteit, klimaat en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

Deze studie laat een breed scala aan succesvolle en minder succesvolle coalities zien die zijn gestart om de leefomgeving op het platteland te verbeteren, van zorgboerderijen tot lokale energiecoöperaties en landschapsfondsen. De overheid kan dit ‘energieke platteland’ nog verder versterken en stimuleren door zich meer proactief en faciliterend op te stellen, en door de wet- en regelgeving en financiering van de leefomgeving beter te laten aansluiten bij de behoefte van de initiatiefnemers.

Auteurs

Hans Farjon & Rikke Arnouts

Kenmerken

Publicatietitel
Leren van het energieke platteland
Publicatiedatum
18 september 2013
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
769